Krakowska Wiosna Brydżowa 15 - 17 Marca, Kraków

Krakowska Wiosna Brydżowa

Memoriał Andrzeja Wilkosza

Rejestracja / Wyniki

Harmonogram

Gdzie?
Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków

Piątek (15 Marca)

Sobota (16 Marca)

Niedziela (17 Marca)

Wpisowe

# Otwarte Mistrzostwa Małopolski Par Mikstowych Turniej „Obok Mikstów” OTT*** Dzwon Zygmunta Fronton Cup OTP*** Drewniane Głowy
Osoby niezrzeszone60 zł60 zł-60 zł-
Członek PZBS50 zł50 zł70 + 10 zł50 zł90 + 10 zł
Członek PZBS ze zniżką40 zł40 zł60 + 10 zł40 zl70 + 10 zł
Młodzież szkolna (2005+)20 zł20 zł30 + 10 zł20 zl40 zł
Dopłata do półfinału i finału--50 / 20 zł--

Nagrody

I MIEJSCE w Turnieju GPPP OTP*** 66. Drewniane Głowy – 12. Memoriał Andrzeja Wilkosza – gwarantowana nagroda w wysokości 4000 zł

I MIEJSCE w OTT*** 11. Dzwon Zygmunta – gwarantowana nagroda 3000 zł

Nagrody przyznawane są w każdej konkurencji dla co najmniej 10 % startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników.

Nagrody specjalne zdobywają uprawnione do tego pary, które uzyskały minimum średni wynik w turnieju. W przypadku, gdy żadna z par walczących o nagrodę specjalną nie uzyska średniego wyniku, nagroda specjalna przechodzi do funduszu nagród długofalowych. Nagrody specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para mikstowa (lub: kobieca), popularna do 1,5 WK na osobę, oraz juniorska, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w danej kategorii.

Wysokości nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora).

Regulamin

Sędzia Główny – Maciej Czajkowski

Założenia ogólne

 1. Krakowska Wiosna Brydżowa zostanie rozegrana w dniach 15‐17 marca 2024 roku w Hotelu Galaxy, Gęsia 22.
 2. We wszystkich turniejach obowiązują następujące założenia:
  • obowiązują przepisy MBP i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS);
  • wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
  • każda para powinna posiadać kartę konwencyjną;
  • obowiązuje zakaz oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) na sali gry;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na sali gry;
  • obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na sali gry;
  • obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.;
  • wszystkie ww zakazy powodują wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów i będą egzekwowane na zawodach;
  • wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem wynikłe w trakcie trwania Kongresu rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika

Regulamin turnieju teamów

 1. W turnieju mogą brać udział zespoły 4‐6‐osobowe.
 2. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP. Turniej podzielony zostaje na trzy fazy:
  • fazę eliminacyjną w grupach;
  • fazę na dochodzenie;
  • fazę finałową.
 3. Podczas dwóch pierwszych faz stosuje się tabelkę „włoską" VP 16:0.
  IMP VP
  0 - 1 8 : 8
  2 - 3 9 : 7
  4 - 6 10 : 6
  7 - 10 11 : 5
  11 - 15 12 : 4
  16 - 21 13 : 3
  22 - 28 14 : 2
  29 - 36 15 : 1
  37+ 16 : 0
 4. W czasie  dwóch  pierwszych  faz  rozgrywa  się  mecze  6-rozdaniowe;  w ćwierćfinałach i półfinałach – mecze 8-rozdaniowe; w finale i meczu o 3. miejsce – mecz 16-rozdaniowy br (o 3 miejsce – za zgodą obu stron – możliwy mecz krótszy dystans).
 5. W czasie dwóch pierwszych faz „bye” wynosi 10 VP
 6. Schemat gry:
  • Przed fazą eliminacyjną teamy zostaną rozstawione metodą pętelkową w grupach czterodrużynowych. W  czasie  pierwszej  fazy  zostaną  rozegrane  trzy  mecze „każdy z każdym" w grupie
  • Podczas fazy na dochodzenie zostaną rozegrane trzy mecze
  • W fazie na dochodzenie rozstawienie do kolejnych meczów metodą bez powtórzeń zgodnie (sędzia główny może zmienić to ustalenie) z aktualnym wynikiem
  • W ćwierćfinale drużyna z miejsca 1. po fazie na dochodzenie, wybiera przeciwnika z miejsc 5-8; następnie drużyna z miejsca 2. wybiera rywala spośród pozostałych drużyn z miejsc 5-8; kolejno wybiera drużyna z miejsca 3.; czwarta para tworzy się automatycznie.
  • W półfinale drużyna najwyżej rozstawiona po fazie na dochodzenie, wybiera przeciwnika; druga para tworzy się automatycznie.
 7. Carry‐over we   wszystkich   meczach   fazy   finałowej   równe   jest   40%   różnicy   VP (z zaokrągleniem w górę do pełnego IMPa) pomiędzy zainteresowanymi zespołami po fazie na dochodzenie powiększone o 0,8 imp przy meczach 8-rozdaniowych, 1,2 impa przy meczach 12-rozdaniowych i 2,1 impa w meczach 16 rozdaniowych. Ewentualna zmiana dystansu meczu nie powoduje zmiany carry-over.
 8. Do czasu rozpoczęcia fazy finałowej o miejscu decydują:
  • większa liczba zdobytych VP;
  • większa liczba VP zdobytych w bezpośrednich meczach;
  • większa różnica zdobytych IMPów;
  • w czasie fazy na dochodzenie ‐ wyższe miejsce przed ostatnią rundą;
  • większy iloraz IMPów zdobytych do straconych;
  • losowanie;
 9. O wszelkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny.

Odwołania

Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

Andrzej Wilkosz

Andrzej Wilkosz urodził się 14 sierpnia 1935 r. w Sosnowcu, w brydża grał od 1953 roku, od 1957 roku był członkiem PZBS. Dwunastokrotnie reprezentował barwy Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy w kategorii Open, a w Mistrzostwach Świata i w Olimpiadach Brydżowych w tej kategorii występował 5 razy. Od 1960 roku nieprzerwanie zawodnik Wisły Kraków. Pierwszy Arcymistrz Międzynarodowy w Polsce (Arcymistrz Światowy). W roku 1963 zdobył pierwszy medal dla Polski w Drużynowych Mistrzostwach Europy.

Profesor brydża, gracz niezwykle wszechstronny, ofensywny, potrafiący – jak mówili niektórzy – sam wygrać wszystko, byle tylko partner karty dokładał. Siła i skuteczność gry wynikały przede wszystkim z szerokiej wiedzy brydżowej, pracowitości i czystej wody talentu. Grał bez pośpiechu, starannie i rozważnie, wykazując jednocześnie doskonałą znajomość tego, co dzieje się przy stoliku.

Był magistrem inżynierem, pracownikiem naukowym w Instytucie Metalurgii AGH, laureatem kilkunastu nagród resortowych, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w roku 1972 nagrodzony nagrodą państwową I stopnia w zakresie metalurgii. Zmarł 29 grudnia 2012 roku w wieku 77 lat. Legenda światowego brydża.

Najważniejsze Osiągnięcia

 • 1978 – złoty medal MŚ Teamów
 • 1970 – srebrny medal DME, Estoril
 • 1963 – brązowy medal DME, Baden Baden
 • 1973 – brązowy medal DME, Ostenda
 • 1976 – IV miejsce Olimpiada Brydżowa
 • 2000 – złoty medal na pokazowych zawodach Bermuda Bowl Seniorów, Southampton
 • 2001 – złoty medal DME Seniorów, Teneryfa
 • 2001 – srebrny medal DMŚ Seniorów, Paryż
 • 1995 – srebrny medal DME Seniorów, Vilamura
 • 1997 – srebrny medal DME Seniorów, Montecatini Terme

Zwycięzca turniejów teamów: 1968 Bejrut (Liban), 1970 Eastburne (Wielka Brytania), 1973 Bruksela (Belgia), 1975 Crabs sur Sierre (Szwajcaria), 1976 Bruksela (Belgia), 1981 Trofeo Campari Mediolan (Włochy), 1987 Mondorf (Luksemburg), 1990 Superbowl Palermo (Włochy)

Zwycięzca turniejów par: 1971 Venlo (Holandia), 1972 Top‐16 Londyn, 1973 Bruksela (Belgia), 1977 Monte Carlo (Monako)

Ponadto zdobył: 4 tytuły Drużynowych Mistrzostw Polski (1969, 1971, 1974, 1989/90), 6‐krotnie srebrny i 6‐krotnie brązowy medal DMP. Ponadto: Mistrzostwo Polski Par Open – 1971;  Mistrzostwo Polski Teamów – 1994; Mistrzostwo Polski Par Seniorów – 2004

Sponsorzy

FrontonU JedrusiaMostostal