NAGRODY

I MIEJSCE w Turnieju GPPP OTP*** 65. Drewniane Głowy – 11. Memoriał Andrzeja Wilkosza – gwarantowana nagroda w wysokości 3500 zł
I MIEJSCE w GPPT*** 11. Dzwon Zygmunta – gwarantowana nagroda 4000 zł

 

Nagrody przyznawane są w każdej konkurencji dla co najmniej 10 % startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników.

Nagrody specjalne zdobywają uprawnione do tego pary, które uzyskały minimum średni wynik w turnieju. W przypadku, gdy żadna z par walczących o nagrodę specjalną nie uzyska średniego wyniku, nagroda specjalna przechodzi do funduszu nagród długofalowych. Nagrody specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para mikstowa (lub: kobieca), popularna do 1,5 WK na osobę,  oraz juniorska,  pod warunkiem startowania  w danym  turnieju min. 5  par w  danej kategorii.

Wysokości nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora).

Sponsor Generalny

Logo u Jędrusia

Sponsor

Logo Fronton

Sponsor

Logo Mostostal