REGULAMIN

Sędzia Główny Krakowskiej Wiosny Brydżowej 2023 – Maciej Czajkowski


Założenia ogólne

 1. Krakowska Wiosna Brydżowa zostanie rozegrana w dniach 17‐19 marca 2023 roku w Hotelu Galaxy, Gęsia 22.
 2. We wszystkich turniejach obowiązują następujące założenia:
  • obowiązują przepisy MBP i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS), z tym, że wolno stosować konwencję Multi po każdym otwarciu 1♣
  • wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
  • każda para powinna posiadać kartę konwencyjną;
  • obowiązuje zakaz oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) na sali gry;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na sali gry;
  • obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na sali gry;
  • obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.;
  • wszystkie ww zakazy powodują wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów i będą egzekwowane na zawodach;
  • wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem wynikłe w trakcie trwania Kongresu rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika
 4. W czasie trwania play‐off GPPT oraz GPPP będzie przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez organizatorów stołach.

Regulamin turnieju teamów

 1. W turnieju mogą brać udział zespoły 4‐6‐osobowe.
 2. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP. Turniej podzielony zostaje na trzy segmenty:
  • rundę eliminacyjną w grupach;
  • rundę na dochodzenie;
  • rundę finałową.
 3. Podczas dwóch pierwszych rund stosuje się tabelkę „włoską" VP 16:0.
  IMP VP
  0 - 1 8 : 8
  2 - 3 9 : 7
  4 - 6 10 : 6
  7 - 10 11 : 5
  11 - 15 12 : 4
  16 - 21 13 : 3
  22 - 28 14 : 2
  29 - 36 15 : 1
  37+ 16 : 0
 4. W czasie  dwóch  pierwszych  rund  rozgrywa  się  mecze  6-rozdaniowe;  w ćwierćfinałach i półfinałach – mecze 8-rozdaniowe; w finale i meczu o 3. miejsce – mecz 16-rozdaniowy (o 3 miejsce – za zgodą obu stron – możliwy mecz krótszy dystans).
 5. W czasie dwóch pierwszych rund „bye” wynosi 10 VP
 6. Schemat gry:
  • Przed rundą eliminacyjną teamy zostaną rozstawione metodą pętelkową w grupach czterodrużynowych. W  czasie  pierwszej  rundy  zostaną  rozegrane  trzy  mecze „każdy z każdym" w grupie
  • Podczas rundy na dochodzenie zostaną rozegrane trzy mecze
  • W rundzie na dochodzenie rozstawienie do kolejnych meczów metodą bez powtórzeń zgodnie (sędzia główny może zmienić to ustalenie) z aktualnym wynikiem
  • W ćwierćfinale drużyna z miejsca 1. po rundzie na dochodzenie, wybiera przeciwnika z miejsc 5-8; następnie drużyna z miejsca 2. wybiera rywala spośród pozostałych drużyn z miejsc 5-8; kolejno wybiera drużyna z miejsca 3.; czwarta para tworzy się automatycznie.
  • W półfinale drużyna najwyżej rozstawiona po rundzie na dochodzenie, wybiera przeciwnika; druga para tworzy się automatycznie.
 7. Carry‐over we   wszystkich   meczach   rundy   finałowej   równe   jest   40%   różnicy   VP (z zaokrągleniem w górę do pełnego IMPa) pomiędzy zainteresowanymi zespołami po rundzie na dochodzenie powiększone o 0,8 imp przy meczach 8-rozdaniowych, 1,2 impa przy meczach 12-rozdaniowych i 2,1 impa w meczach 16 rozdaniowych. Ewentualna zmiana dystansu meczu nie powoduje zmiany carry-over.
 8. Do czasu rozpoczęcia rundy finałowej o miejscu decydują:
  • większa liczba zdobytych VP;
  • większa liczba VP zdobytych w bezpośrednich meczach;
  • większa różnica zdobytych IMPów;
  • w czasie rundy na dochodzenie ‐ wyższe miejsce przed ostatnią rundą;
  • większy iloraz IMPów zdobytych do straconych;
  • losowanie;
 9. O wszelkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny.

Odwołania

Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

Sponsor Generalny

Logo u Jędrusia

Sponsor

Logo Fronton

Sponsor

Logo Mostostal